Kontaktai


Kauno akordeonistų draugija

kodas 193294725

Aušros 32, Kaunas

Gražina Lukošienė – Kauno krašto akordeonistų draugijos pirmininkė

Mindaugas Labanauskas – pirmininkės pavaduotojas el.p. mindaugas@akordeonas.lt

Reda Labanauskienė – sekretorė.

reda.labanauskiene@gmail.com , mob. tel.: 8 616 00321