Danijela Rakič


Danijela Rakic

Danijela Rakic

Danijela Rakić (1970) įgijo pradinį ir vidurinį muzikinį išsilavinimą Kosta Manojlović vardo muzikos mokykloje Zemun mieste Serbijoje, prof. Darko Uzelac klasėje. 1994 m. ji baigė akordeono studijas Maskvoje Rusijos Gnesinų vardo muzikos akademijoje, prof. V. Kuzovljev klasėje. Laikotarpiu nuo 1994 iki 2009 metų ji dirbo pedagoginį darbą daugelyje vidurinių muzikos mokyklų: Belgrade, Zemun, Šabac, Smederevska Palanka, Valjevo. Kaip žinomiausiam akordeono pedagogui, ketverių metų laikotarpyje (2006 – 2009), jai suteiktas „Kosta Manojlović“ apdovanojimas už pasiektus pedagoginio darbo rezultatus. 2005 – 2009 metais ji dirbo Belgrado dailės akademijoje, o 2009/2010 mokslo metais ji – Muzikos akademijos prie Rytų Sarajevo universiteto docentė. Serbijos Respublikos Švietimo ministerijos kvietimu, kartu su savo kolega mokslų daktaru Zoran Rakić, rengė vidurinių muzikos mokyklų mokymo programas. Kaip pedagogė, Danijela Rakić pasiekė puikių rezultatų konkursuose, tarp kurių svarbiausi: „Viltis, Talentas ir Meistriškumas“  – Albenoje, Bulgarija;  57-asis Pasaulio trofėjus Samaroje, Rusija;  Konkursas Moravske Toplice, Slovėnija; 58-asis Pasaulio trofėjus Rytų Sarajeve, Bosnija ir Hercegovina bei 61-oji Pasaulio taurė Glazge, Didžioji Britanija. Taip pat pasiekimai šalies konkursuose: „Respublikinis konkursas“ – Belgradas, Kragujevac; „Akordeono dienos“ – Smederevo, „Tarptautinis akordeono festivalis“ – Novi Kneževac, „Star Trek“ – Kragujevac,  „SIWA“ – Belgradas, „Jaunasis akordeonistas“ – Lazarevac, Konkursai Loznica ir UB, Serbijos muzikos mokyklų festivalis, “ Mažasis virtuozas“ – Belgradas, „Akordeono Šventė“ – Belgradas ir „Akordeono Menas“ – Rytų Sarajevas (Bosnija ir Hercegovina). Visuose konkursuose laimėjo daugiau nei 110 apdovanojimų įvairiose kategorijose. 1-ąjame tarptautiniame akordeono festivalyje „Akordeono menas“ 2010 m., Danijela Rakić buvo apdovanota kaip sėkmingiausia akordeono mokytoja. Danijela Rakić studentai, baigę vidurinę muzikos mokyklą, sėkmingai tęsia muzikos studijas šalyje ir užsienyje.
Danijela  sėkmingai padeda jauniesiems kolegoms, ruošiantis jų profesiniams egzaminams.
Be minėtos profesinės veiklos, Danijela Rakić   skaito paskaitas seminaruose bei meistriškumo kursuose Svilanjac  ir Hercogovina, Banja Koviljača, Divčibare. Taip pat dalyvavo tarptautinių konkursų vertinimo komisijų darbe Serbijoje, Graikijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Makedonijoje.

Danijela Rakić (1970) completed her elementary and secondary musical education in the “Kosta Manojlović” school of music in Zemun, Serbia, in the class of prof. Darko Uzelac. She completed the accordion studies in 1994 at the Russian National Academy of Music “Gnhesinih” in Moscow, in the class of prof. V. P. Kuzovljev.

She was pedagogically active in numerous secondary schools of music (Belgrade, Zemun, Šabac, Smederevska Palanka, Valjevo) in the period 1994 – 2009. As a renowned accordion pedagogue, during four years (2006 – 2009) she was being given the “Kosta Manojlović” award for the achieved pedagogic results in work.

In the period 2005 – 2009, she was working at the Academy of Fine Arts in Belgrade, and from the academic year 2009/2010 she has been in the university title of assistant professor at the Academy of Music in East Sarajevo.

At the suggestion of the Ministry of Education of the Republic of Serbia, together with her colleague Zoran Rakić, PhD, she has been working on the making of the Curriculum for secondary schools of music.

During her pedagogic work, Danijela Rakić has realised a series of remarkable results, among which the following awards stand as the most important ones: “Hopes, Talents and Masters” – Albena, Bulgaria, 57th World Trophy in Samara – Russia, the Competition in Moravske Toplice – Slovenia, 58th World Trophy in East Sarajevo – Bosnia and Herzegovina and 61st World Cup in Glasgow, Great Britain. There are also domestic competitions: “The Republic Competition” –(Belgrade, Kragujevac), “The Days of Accordion” – Smederevo, “International Accordion Festival” – Novi Kneževac, “Star Trek” – Kragujevac, “SIWA” – Belgrade, “Young Accordionist” – Lazarevac, Competitions in Loznica and Ub, Festival of Music Schools of Serbia, “Small Virtuoso” – Belgrade , “Akordion Fest” – Belgrade and “Akordion Art”  – East Sarajevo (Bosnia and Herzegovina). At all the competitions, more than 110 awards have been won in various categories.

At the 1st international Accordion Festival “Akordeon Art” 2010, Danijela Rakić was awarded as the most successful accordion teacher.

Danijela Rakić’s students who finished secondary school have been successful in continuing their music education in the country and abroad.

Danijela  is also very successful in mentorship, preparing younger colleagues for their professional exams.

Besides the mentioned professional engagement, Danijela Rakić has also been engaged many times as the lecturer on seminars and master classes (Svilanjac, Banja Koviljača, Divčibare), and also as the jury member on competitions in Serbia, Greece , Bosnia and Herzegovina and Macedonia.