Eduardas Gabnys


Eduardas Gabnys

Eduardas Gabnys

Eduardas Gabnys – sėkmingai derina koncertinę veiklą ir pedagoginį darbą, yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius.
Nuo 1978 E. Gabnys daug koncertavo duete su akordeonistu Genadijumi Savkovu ir yra tarptautinio akordeonistų kvinteto „Excelsior“ narys. Šis ansamblis pasirodė daugelyje pasaulio šalių, surengė daugiau kaip 800 koncertų. Abu ansambliai – duetas ir kvintetas yra daugelio tarptautinių konkursų nugalėtojai.
Eduardas Gabnys yra tarptautinių akordeonistų konkursų ir festivalių organizatorius. Jis turi didelę darbo vertinimo komisijose patirtį, kurią įgijo daugelyje konkursų Lietuvoje, Rusijoje, Italijoje, Naujojoje Zelandijoje, Australijoje, Ukrainoje, Slovakijoje, Kroatijoje, Lenkijoje ir kt.
Nuo 1994 iki 2005 m. jis buvo studijų prorektorius, o nuo 2005 iki 2011 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius.

Eduardas Gabnys  –  successfully combines concert activity with teaching as is a professor of the Lithuanian Academy of Music and Theatre.

Since 1978 E. Gabnys has been playing many concerts in the duet with the accordionist Gennady Savkov and in the international quintet of accordionists “Excelsior”. This ensemble appeared in many countries of the world, ensemble gave more than 800 solo concerts. Both ensembles – duo and quintet are the winners in a number of international competitions.

Eduardas Gabnys is  an organiser of international accordion competitions and festivals. He has extensive adjudicating experience at numerous competitions in Lithuania, Russia, Italy, New Zealand, Australia, Ukraina, Slovakia, Croatia, Poland and etc.

From 1994 to 2005 he was a Vice-rector of Studies, from 2005 till 2011 – Rector of the Lithuanian Academy of Music and Theatre.