Žiuri / Jury


harley Jones sum

Harley Jones

Mieli akordeono bičiuliai,

dėkoju Jums už šį pakvietimą. Pirmą kartą aplankysiu  Jūsų šalį, kurioje gyventojų yra tiek pat nedaug, kaip ir mano gimtojoje Naujojoje Zelandijoje.

Per visus tuos metus,  Lietuva įgijo neįtikėtiną tarptautinį pripažinimą dėl aukšto lygio akordeono konkursų ir puikaus mokymo groti akordeonu meistriškumo. Aš žinau, kad dalis  Jūsų yra puikūs mokytojai ir ankstesnių tarptautinių konkursų komisijos nariai, todėl aš labai laukiu susitikimo su Jumis.

Aš su malonumu prisidėsiu prie Lietuvos akordeono garsinimo tarptautiniame interneto portale www.accordions.com, reportažais, nuotraukomis ir video medžiaga iš konkurso Ascoltate 2017.

Tačiau labiausiai aš norėčiau Lietuvoje susirasti naujų akordeono bičiulių. Jūsų maža tauta turi didelę akordeono reputaciją, o akoardeonistai žinomi kaip labai draugiški.

Pagarbiai,

Harley Jones

Visuomeniniai ryšiai

Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA)

 

Dear accordion friends,

 

Thank you for this invitation. This will be my first visit to your country, which has a small population like my homeland of New Zealand.

Over the years, Lithuania has gained an enviable international reputation for high level accordion competitors and teaching excellence.  I know some of your fine teachers/jury members from previous international competitions and I am looking forward very much to meeting them again.

I will also take pleasure in promoting Lithuania to the accordion world with an internet report on www.accordions.com , pictures and video of the Ascoltate 2017 event.

Most of all, I look forward to making new accordion friends in Lithuania.  Your small population has a large accordion reputation and is well known for being friendly.  I look forward to Ascoltate 2017.

Sincerely yours,

Harley Jones

Public Relations

Confédération Internationale des Accordéonistes (CIA)