Roman Pechman


Roman Pechmann

Roman Pechmann

Roman Pechmann (Austrija)

Baigė akordeono ir mušamųjų muzikos instrumentų klases Slovakijos konservatorijoje gimtajame Bratislavos mieste. Toliau studijavo Austrijoje Karintijos valstybinėje konservatorijoje pas Mika Väyrynen, vėliau- pas James Crabb ir Geir Draugsvoll Graco universitete.

Sėkmingai koncertuoja kaip solistas ir su kitais instrumentalistais festivaliuose daugelyje Europos šalių: Austrijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Slovėnijoje, Italijoje, Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje ir Danijoje. Šiuo metu Roman Pechmann yra Karintijos valstybinės konservatorijos akordeono profesorius Klagenfurt‘o mieste Austrijoje.

Roman Pechmann (Austria)

After graduating in accordion and drums playing at the Slovakian Conservatory in his hometown of Bratislava (Slovakia), he moved to Austria and took up further studies with Mika Väyrynen at the Carinthian State Conservatory and later with James Crabb and Geir Draugsvoll at the University of Graz.

He gave successful solo concerts and appeared with other instrumentalists at festivals in many European countries such as Austria, Slovakia, Hungary, Slovenia, Italy, Germany, England, Norway and Denmark. He is currently an accordion professor at the Carinthian State Conservatory in Klagenfurt, Austria.