Vladimir Orlov


Vladimir Orlov

Vladimir Orlov

Vladimiras Orlovas žymus Rusijos jaunosios kartos akordeonistas Vladimiras Orlovas – puikus muzikantas, pedagogas, tarptautinių konkursų Rusijoje, Serbijoje, Vokietijoje, Kinijoje I-ųjų vietų laureatas. Kaip solistas ir įvairių ansamblių sudėtyje koncertavo Baltijos šalyse, Rusijoje, Danijoje, Švedijoje.

Vladimiras Orlovas yra kvarteto „QuARTru“ narys ir vadovas. Su šiuo ansambliu yra įrašęs keletą muzikinių diskų, dalyvavęs radijo ir televizijos įrašuose. Ansamblis yra koncertavęs prestižiniuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose Rusijoje: „Muzikinis pavasaris“, „Nuo avangardo iki mūsų dienų“, „Garsiniai keliai“.

Vladimiras Orlovas yra puikus pedagogas, N. Rimskio Korsakovo muzikos koledžo docentas, įvairių tarptautinių konkursų žiuri narys: „Pasaulio trofėjus“, „Petropavlovsko ansambliai“, „Vivat bajan!“ ir kt. Jo studentai yra daugelio prestižinių tarptautinių konkursų laureatai („Pasaulio taurės“, „Pasaulio trofėjus“ ir kt.).Vladimiras Orlovas yra metodinių straipsnių autorius, įvairių natų leidinių akordeonui redaktorius ir sudarytojas, meistriškumo kursų, festivalių ir koncertų organizatorius Sankt Peterburge.

Nuo 2004 m. Vladimiras Orlovas yra visuomeninės organizacijos, vienijančios akordeonistus ir bajanistus, „Akordeono klubas“ meno direktorius.

Plačiau apie Vladimirą Orlovą žr. http://www.vladimirorlov.ru/

 

Vladimir Orlov is a famous Russian younger generation accordionist – a great musician, educator and the winner of Ist places of international competitions in Russia, Serbia, Germany and China. He performed solo and with various ensembles in the Baltic countries, Russia, Denmark and Sweden.

Vladimir Orlov is a member and a leader of the quartet „QuARTru“. With this ensemble he has recorded several musical discs, participated in radio and television recordings. “QuARTru” performed in various prestigious festivals of contemporary music in Russia: “Musical Spring”, “From avant-garde to the present day”, “Audible roads”.

Vladimir Orlov is a great teacher, a professor at Rimsky-Korsakov Music College,
a jury member of various international competitions: “World trophy”, “Petropavlovsk ensembles”, “Vivat Bajan!” etc. His students are winners of many prestigious international competitions (“Coupe Mondiale”, “Trophee Mondiale” etc.).

Vladimir Orlov is an author of methodological articles, an editor and a compiler of various publications for accordion music, an organizer of master classes, festivals and concerts in St. Petersburg.

Since 2004, Vladimir Orlov is art director of public organization uniting accordionists and bayanists “Accordion Club”.

More about Vladimir Orlov please visit http://www.vladimirorlov.ru/