Aleksej Kuznecov


Aleksej Kuznecov

Rusija / Russia

N.A. Rimskio-Korsakovo aukštesniosios muzikos mokyklos aukščiausios kvalifikacinės kategorijos akordeono ir ansamblio   klasės dėstytojas, liaudies instrumentų skyriaus vedėjas, menų Licėjaus „Sankt Peterburgas“ dėstytojas.

Baigė Sankt Peterburgo N.A.Rimskio-Korsakovo  konservatoriją.

Daugelio tarptautinių konkursų  Italijoje, Lenkijoje, Prancuzijoje, Rusijoje laureatas.

Sankt Peterburgo valstybinės premijos  „Pedagoginės viltys“,  Rusijos valstybinės premijos „Geriausias meno įstaigų dėstytojas“ laureatas.

Koncertavo kaip solistas-atlikėjas ir skirtingų meninių projektų dalyvis įvairiuose Italijos, Prancuzijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos miestuose.

Dėstytojo auklėtiniai – daugelio prestižinių konkursų laureatai (Petropavlovsk Ensembles, Ascoltate, Kaunas Sonorum, AccoPremium, Days Accordion in Belgorod ir kt.). Paruošė virš 70 įvairių konkursų laureatų.

Daugelio tarptautinių konkursų vertinimo komisijos narys.

 

 

N.A. Rimsky-Korsakov Conservatory teacher of advanced accordion music and ensemble class, folk instruments department head and lecturer of the Art Lyceum „St. Petersburg“. He graduated from St. Petersburg N.A.Rimsky-Korsakov Conservatory.

Winner of many international competitions in Italy, Poland, France and Russia. Winner of the St. Petersburg State Prize for “Pedagogical Hopes”, also prizeman of Russian State Award for “Best Art Teacher”.

He has performed as a soloist and participant of various art projects in various cities of Italy, France, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus and Russia.

His students are winners of many prestigious competitions (Petropavlovsk Ensembles, Ascoltate, Kaunas Sonorum, AccoPremium, Days Accordion in Belgorod, etc.), totalling over 70 laureates. He is also a jury member of many International completions.