Kontaktai


Gražina Lukošienė – Kauno krašto akordeonistų draugijos pirmininkė

Mindaugas Labanauskas – pirmininkės pavaduotojas el.p. mindaugas@akordeonas.lt

Reda Labanauskienė – sekretorė.

reda.labanauskiene@gmail.com , mob. tel.: 8 616 00321