XV – ojo tarptautinio akordeonistų konkurso ASCOLTATE ONLINE kategorijų rezultatai / ONLINE CATEGORIES RESULTS

Skelbiame XV – ojo tarptautinio akordeonistų konkurso ONLINE kategorijų rezultatus. Vertinimo komisijoje dirbo išskirtinai užsieniečiai – koncertuojantys atlikėjai, pedagogai: Renzo Ruggieri (Italija), Natalija Melnikoviča (Latvija), Henri Zibo (Estija). Vertinimo komisijos sprendimu buvo naudojama ši vertinimo skalė: A1, A2, A3, A4 ir B1, B2, B3, B4 kategorijose GRAND PRIX – nemažiau 97 balai / nuo 95 – I vieta / 85 – 94,99 II vieta / 70 – 84,99 III vieta.

A5, A6, A7, B5, B6, B7 ir ansamblių bei orkestrų kategorijų vertinimo skalė: GRAND PRIX – nemažiau 97 balai / nuo 95 – I vieta / 90 – 94,99 II vieta / 70 – 89,99 III vieta.

Diplomai bus išsiųsti elektroniniais paštais iki 2024.05.10.

Ačiū visiems dalyvavusiems ir iki naujų susitikimų!

The results of the 15th International Accordion Competition ONLIENE categories are announced. The jury consisted exclusively of foreign concert performers and teachers: Renzo Ruggieri (Italija), Natalija Melnikoviča (Latvija), Henri Zibo (Estija).

The following evaluation scale was used, as decided by the Jury: A1, A2, A3, A4 ir B1, B2, B3, B4 categories GRAND PRIX – no less 97 points / from 95 – I prize / 85 – 94,99 II prize / 70 – 84,99 III prize.

A5, A6, A7, B5, B6, B7 and ensembles, orchestras categories: GRAND PRIX – no less 97 points / from 95 – I prize / 90 – 94,99 II prize / 70 – 89,99 III prize.

Diplomas will be shipped by emails till 2024.05.10

Thanks to everyone who participated and see you again in next ASCOLTATE 2026!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Related Articles

Naujausi įrašai