ONLINE REZULTATAI / ONLINE RESULTS

Congratulation

Thank you very much for each player for your wonderful performances. It was my great pleasure yo listen your musical skills. All of you have made a big work practising a difficult program! You are the most talented children and youngsters in your age.

My advice is to listen and play as versatile music as possible. Please listen also music of other instruments (violins, woodwinds, piano, orchestra etc.) to learn more of the classical music and great composers. Practise, practise, practise…

I wish you all the best and wait to hear you again, hopefully in some concert or live music event.

Best regards!

Kimmo Mattila, Finland (Confédération Internationale des Accordéonistes General Secretary)

Sveikinimas

Labai ačiū kiekvienam dalyviui už nuostabų pasirodymą. Man buvo labai malonu klausytis jūsų muzikavimo. Visi atlikote didžiulį darbą repetuodami ir ruošdami sudėtingas programas! Esate talentingiausi savo amžiaus vaikai ir jaunuoliai.

Patariu klausytis ir groti kuo įvairesnę muziką. Taip pat domėtis ir kitais muzikiniais instrumentais (smuikais, mediniais pučiamaisiais, fortepijonu, orkestru ir t. t.), kad daugiau sužinotumėte apie klasikinę muziką ir didžiuosius kompozitorius. Grokite, grokite, grokite…

Linkiu jums visokeriopos sėkmės ir laukiu, kada galėsiu jus vėl išgirsti gyvai muzikuojant koncertuose.

Su geriausiais linkėjimais!

Kimmo Mattila, Suomija (Pasaulio akordeonistų konfederacijos generalinis sekretorius)

Virtualūs diplomai laureatams ir jų mokytojams bus išsiųsti elektroniniais paštais iki 2022 gegužės 15 dienos.

Iki naujų susitikimų!

Virtual diplomas will be sent to the winners and their teachers by 15 May 2022 via email.

Iki naujų susitikimų!