TVARKARAŠTIS / TIMETABLE

Kauno J. Gruodžio konservatorija (adresas: J. Gruodžio g. 6, Kaunas)

2022-04-29 (PENKTADIENIS - FRIDAY)

Koncertų salė / Concert hall Mažoji salė / small hall No. 315 kl.

10.15 - 11.45 A4 konkursas / competition

10.00 – 10.15 A1 konkursas / competition

12.00 - 13.30 A5 konkursas / competition

10.15 - 10.30 B1 konkursas / competition

13.30 - 14.30 pertrauka / recess

10.30 - 11.00 B2 konkursas / competition

14.30 - 15.30 A5 konkursas / competition

11.00 - 12.10 A2 konkursas / competition

15.30 - E konkursas / competition

12.15 - 13.00 B4 konkursas / competition

13.00 - 14.00 pertrauka / recess
19.00 – koncertas

14.00 - 15.50 A3 konkursas / competition

15.55 - 16.15 B5 konkursas / competition

16.15 - 16.25 B6 konkursas / competition

16.30 - 16.50 C1 konkursas / competition

16.50 - 17.10 D1 konkursas / competition

17.10 - 17.20 C2 konkursas / competition

17.30 - 17.45 C3 konkursas / competition

20.00 val.  – A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B4, B5, B6, C1, C2, C3 ir D1 kategorijų laureatų apdovanojimas koncertų salėje

categories A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B4, B5, B6, C1, C2, C3 and D1 awarding ceremony in concert hall

2022-04-30 (ŠEŠTADIENIS - SATURDAY)

Koncertų salė / Concert hall

10.00 - 11.45 A6 konkursas / competition

11.50 - 13.10 A7 konkursas / competition

13.10 - 14.00 pertrauka / break

14.00 - 16.00 A8 konkursas / competition

16.20 - 17.00 D3 konkursas / competition

18.00 val.  – A6, A7, A8 ir D3 kategorijų laureatų apdovanojimas koncertų salėje

categories A6, A7, A8 and D3 awarding ceremony in concert hall

Atsisiųsti tvarkaraštį PDF formatu: TVARKARAŠTIS 2022

Download the timetable in PDF format: TIMETABLE 2022